História Elezi

Našu firmu charakterizuje rodinná tradícia a jedinečné receptúry, ktoré dedíme z generácie na generáciu. Náš príbeh sa začal v roku 1973 a úspešne pokračuje aj naďalej.

1973

Firma založená členmi rodiny Elezi sa už štyri generácie zaoberá výrobou a predajom pravej balkánskej varenej zmrzliny. Od roku 1973 firma sídlila na Rajskej ulici v Bratislave (oproti hotelu Kyjev). V týchto priestoroch rodina prevádzkovala dnes už legendárnu výrobňu a predajňu zmrzliny, ktorú pozná takmer každý Bratislavčan. V týchto priestoroch rodina pôsobila pod rôznymi družstvami. Od roku 1990 je pod právnou formou živnosti.

Vonkajšie a vnútorné prevádzkové priestory | Cukráreň Elezi

Poctivá zmrzlinárska výroba v Bratislave už v 80-tych rokoch

1996

V roku 1996 boli priestory na Rajskej ulici opustené z dôvodu havarijného stavu budovy a firma postavila novú budovu na Martinčekovej ulici oproti hotelu Astra. Nová vlastná prevádzka, výrobňa zmrzliny spojená s predajňou funguje stále dodnes. Malá útulná cukráreň teraz už len počas letných meisacov ponúka Zmrzlinu a obmedzený počet druhov zákuskov a Slaného pečiva. Pobočka na Martinčekovej ulici slúži aj ako miesto pre možnosti vyzdvihnutia objednávok, pre zákazníkov z blízkeho okolia.  Skladá sa z predajne, výrobne, skladu, šatne a sociálnych zariadení. Budova je vo vlastníctve firmy.  Po čase sa Cukráreň z rozmerových dôvodov stala pre firmu nepostačujúcou, hlavne z pohľadu výroby. Firma Elezi od roku 1998 postupnými krokmi pripravovala presun a rozšírenie výroby do vlastných priestorov vo Vajnoroch na Roľnícku ulicu 51 v Bratislave.

Vonkajšie a vnútorné prevádzkové priestory | Cukráreň Elezi

Nové miesto, nové možnosti, v mestskej časti Ružinov Bratislava

2004

V roku 2004 sa blíži budovanie prevádzky na Roľníckej 51 postupne k záveru a začala sa napĺňať idea rodiny rozšíriť produktovú ponuku o klasickú cukrárenskú výrobu, ktorá z historického hľadiska k výrobe zmrzliny vždy patrila. Postupom času prichádza nutnosť inovovať a prinášať do beztak kvalitného produktového porftólia novinky. Stavebnými úpravami a so zväčšením priestorových kapacít prichádza aj rozšírenie ponúkaného portfólia. Rozšírenie sezónnej výroby a predaja zmrzliny hlavne o celoročnú cukrárenskú produkciu – zákusky, čajové pečivo, perníky, slané pečivo, klasické torty, zákazkové torty a pečenie.

Vnútorné prevádzkové priestory | Cukráreň Elezi

Rozšírenie výroby a presun do väčších priestorov v prímestskej časti Bratislava, Vajnory

2016

Doba prináša inovácie a náročnych zákazníkov. Zákazník okrem kvality produktu očakáva aj servis a úsmev. Dobrý produkt, útulná cukráreň a priateľský servis je podľa nás trojkombinácia faktorov zaručujúca spokojného a hlavne vracajúceho sa zákaznika. V zime na prelome rokov 2015/2016 obchodné priestory cukrárne Elezi prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Zväčšenie a zútulnenie predajného priestoru si vyžiadali zásahy do statiky budovy. Okrem estetickej stránky bola nutná výmena vykurovacieho systému a systému klimatizácie. Značná investícia išla do nového cukrárensko-zmrzlinového pultu špičkovej kvality. K zútulneniu prostredia iste prispieva aj celostropné osvetlenie.
Vonkajšie a vnútorné prevádzkové priestory | Cukráreň Elezi

Prerábka obchodných priestorov Cukrárne Elezi v zime v roku 2016

1973

Firma založená členmi rodiny Elezi sa už štyri generácie zaoberá výrobou a predajom pravej balkánskej varenej zmrzliny. Od roku 1973 firma sídlila na Rajskej ulici v Bratislave (oproti hotelu Kyjev). V týchto priestoroch rodina prevádzkovala dnes už legendárnu výrobňu a predajňu zmrzliny, ktorú pozná takmer každý Bratislavčan. V týchto priestoroch rodina pôsobila pod rôznymi družstvami. Od roku 1990 je pod právnou formou živnosti.

Vonkajšie a vnútorné prevádzkové priestory | Cukráreň Elezi

Poctivá zmrzlinárska výroba v Bratislave už v 80-tych rokoch

1996

V roku 1996 boli priestory na Rajskej ulici opustené z dôvodu havarijného stavu budovy a firma postavila novú budovu na Martinčekovej ulici oproti hotelu Astra. Nová vlastná prevádzka, výrobňa zmrzliny spojená s predajňou funguje stále dodnes. Malá útulná cukráreň teraz už len počas letných meisacov ponúka Zmrzlinu a obmedzený počet druhov zákuskov a Slaného pečiva. Pobočka na Martinčekovej ulici slúži aj ako miesto pre možnosti vyzdvihnutia objednávok, pre zákazníkov z blízkeho okolia.  Skladá sa z predajne, výrobne, skladu, šatne a sociálnych zariadení. Budova je vo vlastníctve firmy.  Po čase sa Cukráreň z rozmerových dôvodov stala pre firmu nepostačujúcou, hlavne z pohľadu výroby. Firma Elezi od roku 1998 postupnými krokmi pripravovala presun a rozšírenie výroby do vlastných priestorov vo Vajnoroch na Roľnícku ulicu 51 v Bratislave.

Vonkajšie a vnútorné prevádzkové priestory | Cukráreň Elezi

Nové miesto, nové možnosti, v mestskej časti Ružinov Bratislava

2004

V roku 2004 sa blíži budovanie prevádzky na Roľníckej 51 postupne k záveru a začala sa napĺňať idea rodiny rozšíriť produktovú ponuku o klasickú cukrárenskú výrobu, ktorá z historického hľadiska k výrobe zmrzliny vždy patrila. Postupom času prichádza nutnosť inovovať a prinášať do beztak kvalitného produktového porftólia novinky. Stavebnými úpravami a so zväčšením priestorových kapacít prichádza aj rozšírenie ponúkaného portfólia. Rozšírenie sezónnej výroby a predaja zmrzliny hlavne o celoročnú cukrárenskú produkciu – zákusky, čajové pečivo, perníky, slané pečivo, klasické torty, zákazkové torty a pečenie.

Vnútorné prevádzkové priestory | Cukráreň Elezi

Rozšírenie výroby a presun do väčších priestorov v prímestskej časti Bratislava, Vajnory

2016

Doba prináša inovácie a náročnych zákazníkov. Zákazník okrem kvality produktu očakáva aj servis a úsmev. Dobrý produkt, útulná cukráreň a priateľský servis je podľa nás trojkombinácia faktorov zaručujúca spokojného a hlavne vracajúceho sa zákaznika. V zime na prelome rokov 2015/2016 obchodné priestory cukrárne Elezi prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Zväčšenie a zútulnenie predajného priestoru si vyžiadali zásahy do statiky budovy. Okrem estetickej stránky bola nutná výmena vykurovacieho systému a systému klimatizácie. Značná investícia išla do nového cukrárensko-zmrzlinového pultu špičkovej kvality. K zútulneniu prostredia iste prispieva aj celostropné osvetlenie.

Vonkajšie a vnútorné prevádzkové priestory | Cukráreň Elezi

Prerábka obchodných priestorov Cukrárne Elezi v zime v roku 2016